ព័រទុយហ្កាល់មានគោលដៅបង្កើនការវិនិយោគផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០

អន្តរជាតិ៖នាយករដ្ឋមន្រ្តីព័រទុយហ្កាល់លោក Antonio Costa បានសន្យាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថានឹងបង្កើនការវិនិយោគផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឱ្យបានច្រើននៅឆ្នាំ ២០៣០ ។លោក Costa បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយលើប្រធានបទ “អនាគតសម្រាប់ប្រទេសព័រទុយហ្កាល់” ថាយើងត្រូវតែសម្រេចបាននៅឆ្នាំ ២០៣០ ដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររហូតដល់ ៣ ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)លោកបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះប្រទេសសម្រេចបានពាក់កណ្ដាលនៃគោលដៅ។

លោក Costa បានប្រាប់ថាការវិនិយោគនេះគួរតែត្រូវបានបែងចែករវាងរដ្ឋាភិបាល,សាកលវិទ្យាល័យនិងក្រុមហ៊ុន។លោកបានមានប្រសាសន៍ថា“ ការសម្រេចគោលដៅនេះនឹងធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពអាជីវកម្មនិងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។

លោក Costa បានព្យាករណ៍ថាបន្ទាប់ពីសម្រេចបានគោលដៅប្រទេសនេះនឹងបង្កើតការងារដែលមានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនធ្វើឱ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលមានសមត្ថភាពអាចបំរើការងារនៅក្នុងប្រទេស៕