យូអិន៖សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមានកុមារកំព្រាជាច្រើនដោយសារជំងឺអេបូឡា

អន្តរជាតិ៖មូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាកុមារជិត ៤,០០០ នាក់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រូវបានកំព្រាឬទុកចោលដោយគ្មានការការពារដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺអេបូឡា។

អង្គការយូនីសេហ្វនិយាយថាកុមារជាង ១,៣០០ នាក់បានបាត់បង់ឪពុកម្តាយម្នាក់ឬទាំងពីរនាក់ដោយសារជំងឺនេះចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមផ្ទុះឡើងជាងមួយឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ។ទីភ្នាក់ងារបន្ថែមថាកុមារជាង ២,៤០០ នាក់ត្រូវបានបែកចេញពីឪពុកម្តាយឬអ្នកមើលថែយូនីសេហ្វនិយាយថាកុមារជាច្រើនត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារហើយប្រ​ឈមនឹងការរើសអើងដោយសារតែមានការសង្ស័យថាពួកគេឆ្លងវីរ៉ុស។

ទីភ្នាក់ងារនេះបានបង្កើត មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអេបូឡានៅចំណុចក្តៅនៃការរីករាលដាលវីរ៉ុសអេបូឡា។ កុមារត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅតាមកន្លែងនានារហូតដល់ឪពុកម្តាយឬអ្នកថែទាំបានទទួលការព្យាបាលពេញលេញ។ យូនីសេហ្វក៏បានជំរុញអ្នកជំនាញផ្តល់ជំនួយដល់កុមារផងដែរ។ទីភ្នាក់ងារព្រមានថាចំនួនកុមារកំព្រា កំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយអំពាវនាវឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះ។

គូសបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាបាននិងកំពុងរីកសាយភាយនៅពាសពេញប្រទេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុន។ មនុស្សជាង ១,៨០០ នាក់បានស្លាប់។កាលពីខែមុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាថាជា“ ភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈពិភពលោក”៕