លោកប្រធានាធិបតីត្រាំ បង្ហាញគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីរបស់អាមេរិក

អន្តរជាតិ៖លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានស្នើសុំផែនការអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលផ្តល់អាទិភាពដល់អ្នកដាក់ពាក្យដែលមានជំនាញខ្ពស់និងអ្នកបង្កើតការងារនិងការពារកម្មករអាមេរិក។

លោក Trump បានថ្លែងសុន្ទរកថារបស់លោកនៅឯ Rose Gardenសេតវិមានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ លោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវរកប្រាក់ចំណូលតាមរយះគុណសម្បត្តិនិងជំនាញ។

លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថា “អាទិភាពក៏នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដល់កម្មករនិយោជិកដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ដែលធានាថាយើងមិនដែលធ្វើការកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មរបស់អាមេរិកទេ។ ដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវតែមានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់” ។

លោក Trump ក៏បាននិយាយផងដែរថាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលអនាគតនឹងត្រូវរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងប្រឡងជាប់ជាពលរដ្ឋដើម្បីលើកកម្ពស់ការធ្វើសមាហរណកម្មនិងឯកភាពជាតិ។

សុន្ទរកថារបស់លោក Trump ក៏មិនបានប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលជាបញ្ហាដែលលោកបានផ្តោតលើចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងកាលពីពីរឆ្នាំមុន៕