ការតវ៉ានៅស៊ូដង់បានបន្តកើតឡើងមួយខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារ

អន្តរជាតិ៖សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស៊ូដង់កំពុងអំពាវនាវឱ្យមានការផ្ទេរអំណាចយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិល មួយខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយយោធាដែលបានបណ្តេញលោកប្រធានា​ធិប​តី​អូម៉ាអាល់ បាសៀរ

ក្រុមសកម្មជនកំពុងរៀបចំការតវ៉ានៅមុខទីស្នាក់ការយោធានៅរដ្ឋធានី Khartoum ។ កំដៅនិងការតមអាហារនៅក្នុងខែដ៏ពិសិដ្ឋនៃបុណ្យរ៉ាម៉ាដានបានបង្ខំពួកគេឱ្យរង់ចាំរហូតដល់ពេលថ្ងៃលិចដើម្បីចាប់ផ្តើមការតវ៉ាពេញលេញ។

ការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឱ្យរដ្ឋប្រហារកាលពីខែមុនដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោក អាល់ បាសៀរអស់រយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធា។

ក្រុមប្រឹក្សានេះនិយាយថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះរហូតដល់ពីរឆ្នាំមុនពេលការបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបចំឡើង។

យោធានិងជំរុំគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារួមគ្នាមួយរវាងយោធានិងបុគ្គលិកស៊ីវិលដើម្បីដឹកនាំប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាល។ ពួកគេក៏កំពុងពិភាក្សាផងដែរអំពីពេលណាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោត។ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការរីកចម្រើនអ្វីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះទេ៕