សភាអង់គ្លេសបដិសេធចំពោះការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប​ដោយ​គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង

អន្តរជាតិ៖នៅពេលប្រជាជននៅចក្រភពអង់គ្លេសកាន់តែខិតជិតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ថ្ងៃទី 29 ខែមីនាសម្រាប់ការចាកចេញរបស់ប្រទេសនេះពីសហភាពអឺរ៉ុបពួកគេនៅតែមិនដឹងថានឹងមា​ន​អ្វីកើតឡើងដល់ពួកគេ។ សភាបានច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់នាយ​ក​រដ្ឋមន្ត្រីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងលទ្ធភាពនៃការចាកចេញពីប្លុកដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយ។

អ្វីដែលមានន័យថានៅតែមិនទាន់ច្បាស់ហើយប្រទេសនេះកំពុងសម្លឹងមើលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនៅពេលដែលសមាជិកសភានឹងបោះឆ្នោតលើថាតើត្រូវពន្យារពេលចាកចេញបីខែឬយ៉ាងណា។

សមាជិកសភាចំនួន 321 បានអនុម័តលើសំណើមួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបដិសេធលទ្ធភាពចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង។ មួយថ្ងៃមុនសភាបាននិយាយថា “ទេ” ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ស្រីនាយករដ្ឋមន្រ្តីជាលើកទីពីរ។លោកស្រីគំរាម ថាលុះត្រាតែកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីត្រូវបានឈានដល់បើមិនអ៊ីចឹងទេនោះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មី Brexit នឹងមកដល់ហើយ។

រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចង់បង្កើតដំណោះស្រាយ Brexit មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបឈានមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយ។ភាពតានតឹងបានកើតឡើងផងដែរនៅខាងក្រៅសភា។ របាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងរវាងបាតុករគាំទ្រនិងបាតុករប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស៕