យូអិន:យេម៉ែកំពុងជួបវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំ

អន្តរជាតិ៖ភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសម្រាប់យេម៉ែនដែលកំពុងហែកហួរដោយសង្គ្រាមដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ពិភពលោក។

ការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ឬអង្គការ OCHA បានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារស្តីពីជំនួយមនុស្សធម៌ដែលផ្តល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញនៅទូទាំងពិភពលោក។

ជម្លោះនៅយេម៉ែនបានបន្តអស់រយៈពេលជាង 3 ឆ្នាំមកហើយ។ របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជិត 80 ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះឬមនុស្ស 24 លាននាក់នឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌និងសន្តិសុខនៅឆ្នាំ 2019 ។

យូអិនបាននិយាយថាពាក់កណ្តាលនៃមណ្ឌលសុខភាពរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានបិទទ្វារហើយប្រជាជនជាង 70% មិនមានការផ្គត់ផ្គង់ជាប្រចាំនូវថ្នាំពេទ្យសំខាន់ៗនោះទេ។

របាយការណ៍នេះក៏បាននិយាយផងដែរថាយ៉ាងតិចពលរដ្ឋ 12 លាននាក់នៅយេម៉ែនអាចត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារនៅក្នុងខែខាងមុខ។សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាជិត 4 ពាន់លានដុល្លារនឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ នៅឆ្នាំក្រោយ។

លោក Mark Lowcock ប្រធានការិយាល័យ OCHA បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NHK ថាជម្លោះនេះបានបំផ្លាញសេដ្ឋ​កិច្ច​របស់ប្រទេសនិងបានបង្ខំជនស៊ីវិលជាច្រើនចាកចេញពីលំនៅដ្ឋានរបស់ពួកគេ។ លោកបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាក៏ធ្វើឱ្យមានការលំបាកផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការទទួលបានជំនួយគ្រប់គ្រាន់៕