សន្និសីទសារព័ត៌មានសម្រាប់ខ្សែភាពយន្ត “កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចិន” ប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំង

សិល្បះ៖លោក Ning Haiqiang ផលិតករខ្សែភាពយន្តចិន “កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចិន” បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017 ។ ខ្សែភាពយន្តនេះនិយាយពីរឿងវីរភាពរបស់កងរក្សាសន្តិភាពចិននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក។

ប្រទេសចិនគឺជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំនិងជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រតិ​បត្តិ​ការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ចិនជាអ្នករួមវិភាគទានដ៏ធំបំផុតក្នុងចំណោមសមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងជាអ្នករួមចំណែកដ៏ធំបំផុតទី ២ នៃថវិកាថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោក៕