រដ្ឋមន្ដ្រីថាមពលរុស្ស៊ី: ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងការស្តារឡើងវិញនៃវិស័យប្រេងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី

អន្តរជាតិ៖រដ្ឋមន្ត្រីថាមពលរុស្ស៊ីលោក Alexander Novak បាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីបានផ្តល់នូវការងើបឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី។នេះបើយោងតាមទីភ្ងាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីរីសាណា។

សាណាបានបន្តថារុស្ស៊ីនិងស៊ីរីបានចុះហត្ថលេខាលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយដាច់ដោយឡែក។ ពួកគេរំពឹងថាវិស័យ​ថាម​ពលនិងឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នភាគច្រើនគឺការស្តារឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ប្រេង។

សូមរំលឹកដែរថាកាលថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈប្រទេសស៊ីរីនិងរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថាមពលនិងធនធានរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី៕